Maria Grapini, apără drepturile muncitorilor români!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, apără drepturile muncitorilor români, dar, este nemulțumită de răspunsul Comisiei Europene,

 

“Deși avem de-a face cu un virus extrem de periculos, angajaților români nu le-au fost create condițiile necesare pentru ca să poată respecta regula de distanțare socială, iar măsurile de protecție luate de angajatorii germani au fost insuficiente pentru a preveni îmbolnăvirea cu COVID-19. Sute de muncitori români au fost infectați la locul de muncă din Germania, în combinate de prelucrare a cărnii, la lucrările de munci agricole, unde au fost înregistrate și decese!”

 

 

 

 

Europarlamentarul Maria Grapini a adresat o serie de întrebări Comisiei Europene cu privire la încălcarea drepturilor lucrătorilor și a condițiilor de securitate impuse de criza COVID-19 în Germania.

„În pofida tuturor restricțiilor de călătorie impuse în toate statele membre ale UE din cauza pandemiei de COVID-19, Germania a permis, în plină pandemie, ca mii de lucrători români să vină în Germania la lucru, punând astfel în pericol sănătatea mai multor cetățeni europeni.

Deși li s-au promis contracte de muncă care să respecte drepturile angajaților, muncitorii români îndură condițiile grele de muncă, fiind forțați să muncească multe ore peste programul de lucru legal. Deși avem de-a face cu un virus extrem de periculos, angajaților români nu le-au fost create condițiile necesare pentru ca să poată respecta regula de distanțare socială, iar măsurile de protecție luate de angajatorii germani au fost insuficiente pentru a preveni îmbolnăvirea cu COVID-19. Sute de muncitori români au fost infectați la locul de muncă din Germania, în combinate de prelucrare a cărnii, la lucrările de munci agricole, unde au fost înregistrate și decese.

Își propune Comisia să solicite lămuriri Germaniei pentru situația creată, legată de îmbolnăvirea lucrătorilor români și nerespectarea drepturilor acestora? De asemenea, ce măsuri va lua Comisia astfel încât atât în Germania, cât și în oricare alt stat membru al UE, să fie respectate drepturile lucrătorilor și dreptul la sănătate?”, a întrebat europarlamentarul umanist, Maria Grapini.

În numele Comisiei Europene a răspuns Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de muncă şi drepturi sociale. Acesta a plasat în sarcina angajatorilor privați problemele care ar trebui să fie gestionate de autoritățile naționale ale statelor membre în contextul pandemiei de COVID-19, evitând să adreseze direct problemele ridicate de europarlamentarul Maria Grapini.

„În temeiul legislației UE , lucrătorii mobili au dreptul la un tratament egal cu cel al lucrătorilor naționali în ceea ce privește condițiile lor de muncă și de încadrare în muncă, inclusiv în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Lucrătorii mobili beneficiază, de asemenea, de drepturile recunoscute de Directiva 2014/54/UE .

Lucrătorii sezonieri beneficiază de aceleași drepturi și ar trebui să beneficieze de aceeași protecție a securității și sănătății lor profesionale ca alți lucrători din statul membru respectiv. Obligațiile angajatorilor sunt prevăzute în Directiva-cadru privind securitatea și sănătatea la locul de muncă (SSM) (Directiva 89/391/CEE). Acestea includ, printre altele, evaluarea tuturor riscurilor legate de SSM, inclusiv cele noi prezentate de COVID-19, furnizarea de măsuri de protecție pentru toate activitățile și la toate nivelurile ierarhice, precum și furnizarea de informații relevante privind SSM lucrătorilor.

Statele membre sunt responsabile de aplicarea dispozițiilor naționale care transpun normele UE privind SSM și ar trebui să impună angajatorilor obligația de a asigura o protecție adecvată a sănătății și a siguranței. UE sprijină statele membre și angajatorii în acest sens, de exemplu, prin publicarea de documente de orientare care abordează aspecte legate de SSM în contextul COVID-19.

Evenimentele menționate de distinsul membru par să implice angajatorii privați și nu autoritățile publice. Autoritățile naționale competente, inclusiv inspectoratele de muncă și, în cele din urmă, instanțele judecătorești sunt cele care trebuie să se asigure că drepturile individuale ale lucrătorilor mobili din UE sunt respectate de către angajatori.”, a transmis Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de muncă şi drepturi sociale.

„Cred că dacă în România s-ar fi întâmplat ca firmele să îi trateze pe angajații germani așa cum firmele din Germania i-au tratat pe lucrătorii din România, Comisia Europeană ar fi declarat infrigiment României!
De ȘASE ani mă lupt în Parlamentul European pentru eliminarea dublului standard și tratamentului diferit în situații similare”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini după răspunsul primit din partea Comisiei Europene.

Biroul de Presă al Europarlamentarului Maria Grapini

Distribuie