Un interviu informativ cu Sorin Enuș, Consilier afaceri europene, Biroul Europa Creativă România – Cultura,

 

Un interviu informativ cu Sorin Enuș,  Consilier afaceri europene,

Biroul Europa Creativă România – Cultura,

“Specialiștii din cadrul Biroul Europa Creativă România acordă asistență tehnică gratuită”!

 

Sorin Enuș

Consilier afaceri europene

Biroul Europa Creativă România – Cultura

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului Bd. Unirii, nr. 22, parter, camera 03, sector 3, București

Tel: +4 021 316 6061

www.europa-creativa.eu/cultura

www.facebook.com/EuropaCreativaCultura

 10550929_929668603714994_8260609538538811044_n

 

Ana Magdin: Cine poate accesa “Programul Europa Creativă şi liniile de finanţare ale Subprogramului Cultură”?

 

Sorin Enuș: Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului, având un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Programul este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile.

Europa Creativă are două subprograme: MediaCultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

La Programul Europa Creativă pot participa toate organizațiile care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, sectoarele culturale și creative sunt: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele spectacolului, artele vizuale, activitatea editorială, radioul etc.

Pot participa în acest moment la program doar persoanele juridice (organizații neguvernamentale, instituții publice sau companii private) înregistrate în țările membre UE, în statele candidate și potențial candidate la UE (Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Albania, Bosnia și Herțegovina), în Norvegia și Islanda, precum și în țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiția semnării unor acorduri de înțelegere (Georgia, Moldova, Ucraina)

Se acordă sprijin financiar operatorilor culturali care, la data termenului limită de depunere a aplicațiilor, au existență juridică de cel puțin doi ani.

Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu pot depune aplicații în vederea obținerii de finanțări în cadrul programului Europa Creativă.

 

Ana Magdin: În ce măsură organizatorii de evenimente culturale și de emisiuni radio-tv, pot fi eligibili pentru astfel de programe?

 

Sorin Enuș: În măsura în care respectă condițiile de eligibilitate, temele și prioritățile programului și ale liniei de finanțare pentru care depun proiectul, ei sunt eligibili în cadrul licitațiilor de proiecte Europa Creativă.

11136716_787669721332234_636390898829544508_n

Ana Magdin: Ziarele online, sunt sprijinite de acest program, pot primi fonduri UE?

 

Sorin Enuș: Realizarea unui ziar online nu poate constitui un proiect finanțat prin intermediul Programului Europa Creativă – Cultura, în schimb se pot realiza publicații online sau offline care să fie diseminate în scopul promovării proiectului și a asigurării sustenabilității acestuia.

Programul Europa Creativă – Subprogramul Cultura finanțează activități de cercetare și cercetare artistică, schimburi de experiență,  rezidențe artistice, realizarea de muzee virtuale, expoziții, concerte, festivaluri, ateliere de lucru, sesiuni de training, schimburi de spectacole și coproducții, activități care implică publicul și/sau comunitățile locale.

 

Ana Magdin: Unde se pot adresa cei care doresc să acceseze aceste linii de finanțare?

 

Sorin Enuș: Cei care doresc să afle mai multe informații privind acest program și cele două subprograme ale sale, Cultura și Media, se pot adresa Biroului Europa Creativă din țara lor, dacă aceasta participă la program.

Biroul Europa Creativă România funcționează în cadrul Unității de Management a Proiectului din Ministerul Culturii și face parte din rețeaua birourilor Europa Creativă din țările participante.

 

Ana Magdin:  Se ocupă un specialist de cei care depun proiecte, pentru că nu toată lumea se pricepe cum să facă un proiect eligibil?

 

Sorin Enuș: Specialiștii din cadrul Biroul Europa Creativă România acordă asistență tehnică gratuită operatorilor care vor să acceseze această finanțare, contribuie la identificarea de parteneri europeni pentru cooperare și promovează proiectele finanțate.

Birourile Europa Creativă nu au atribuţii legate de primirea şi evaluarea cererilor de finanţare, selectarea proiectelor câştigătoare sau acordarea granturilor. Aceste atribuţii aparţin Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

 

Ana Magdin: Ce alte linii de finanțare există pentru cei care au nevoie de fonduri nerambursabile pentru promovarea artiștilor de toate genurile, prin concerte, evenimente culturale, etc.?

 

Sorin Enuș: Primele la care mă gândesc sunt licitațiile de proiecte organizate de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.) și chiar de Unitatea de Management a Proiectului prin Mecanismului Financiar SEE. De asemenea, și la nivel local pot exista astfel de oportunități.

 

Ana Magdin: Dă-mi te rog, exemplu de proiecte acceptate și unde au avut ele loc în România!

 

Sorin Enuș: 31 de organizații din România sunt implicate în acest moment în proiecte finanțate prin programul Europa Creativă – Cultura:

  • 16 organizații sunt implicate în 17 Proiecte de Cooperare la nivel European, 2 având statutul de lider și celelalte de partener; 4 dintre aceste organizații sunt partenere în mai multe proiecte selectate
  • 13 organizații fac parte din Rețele europene finanțate prin intermediul programului
  • 1 organizație face parte dintr-o Platformă europeană finanțată prin Europa Creativă
  • 1 editură este beneficiara unui grant acordat pe linia de finațare Proiecte de Traduceri literare.

Detalii despre proiectele finanțate prin Programul Europa Creativă – Subprogramul Cultura sunt disponibile pe platforma de diseminare a Programului:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

 

Ana Magdin: Un gând pentru românii de pretutindeni!

 

Sorin Enuș: Mult success în tot ceea ce doresc să întreprindă!

 

Ana Moroșanu Magdin

 

 

 

Distribuie